opzegging lidmaatschap Sociëteit

 

            AANDACHTSPUNT SOCIËTEITSLEDEN !!!!!


Dit punt wil ik weer even onder uw aandacht brengen i.v.m.opzegging lidmaatschap Sociëteit
Doordat u lid van de  Sociëteit moet zijn kunt u tennissen -  kegelen – Thor – biljarten  - klaverjassen - Madam etc.Dit blijkt niet bij alle leden bekend te zijn.
Nu komt het voor dat men het lidmaatschap opzegt van  tennis – kegelen - THOR etc.en dan weet het bestuur niet of  men nog sociëteitslid blijft want dat staat n.l. los van elkaar.
Krijgt het sociëteitsbestuur geen bericht dan kunt u een nota verwachten.
Lidmaatschap van de Sociëteit loopt van 1 jan. t/m 31 dec.
U dient voor 1 dec.uw lidmaatschap op te zeggen